Konferencja

Koordynatorzy Programu Naukowego:

Prof. Mirosław Markiewicz
Dr Marek Dudziński

Patronat medialny

Hematoonkologia.pl

Certyfikat Infarma

INFARMA certyfikat